European theatre collective järjestää teatterilähtöisiä tarinankerrontatyöpajoja, joissa hyödynnetään etc.:n jäsenten monikulttuurista taustaa ja osaamista. Työpajoissa tutkitaan teatterin ja tarinan kertomisen kautta omia valintoja ja niiden tuomia seurauksia vaihtamalla kokemuksia ja tarinoita ja näin edistetään positiivista kommunikaatiota ja vuoropuhelua.

Työpajojen tarkoituksena on:

  • kehittää tarinankerrontaa soveltavan teatterin muotona erityisryhmien käyttöön.
  • luoda turvallista ympäristöä käsitellä erilaisia tilanteita.
  • synnyttää ja edistää positiivista kommunikaatiota ja vuoropuhelua.
  • tutkia omia valintoja ja niiden tuomia seurauksia.
  • vaihtaa kokemuksia ja tarinoita.
  • tarjota osallistujille mahdollisuus osallistua pienimuotoisen ammattimaisen teatteriesityksen luomiseen.

Työpajojen sisällöt vaihtelevat pajoihin osallistuvan ryhmän ja yhteistyökumppanin tarpeiden ja toiveiden mukaisesti.
Työmuotoina sovelletaan forumteatteria, tarinateatteria, tarinankerrontaa, Chekhov-näyttelijäntyöntekniikkaa sekä improvisaatioharjoituksia. Sovellettujen näyttelijäntyön- ja  improvisaatioharjoitusten tarkoituksena on muun muassa vahvistaa ryhmähenkeä, irtautua  arkirooleista sekä luoda uskallusta heittäytyä uuteen mukaan omana itsenään.

Työpajaesimerkkejä

Päihdekuntoutujien työpajat: kohderyhmänä päihdekuntoutujat, vetäjinä maahanmuuttajataiteilijat. Tavoitteena on kohtaamisten luominen ja kontaktin luominen kantaväestön kanssa maahanmuuttajalle sekä rasismin vastainen työ. Ryhmät voivat jakaa tarinoitaan ja synnyttää uniikkeja kohtaamisia keskenään.

Tätä työpajaformaattia testattiin keväällä 2013 alkoholikuntoutujien päiväkeskuksessa Villa Sturessa. Palaute oli kiitettävä ja ryhmä jatkaa kokoontumisiaan, suunnitellen käsittelemistään aiheista omaa teatteriesitystä.

“Kohtaaminen” eli nuorten maahanmuuttajien ja vanhusten työpajat: Taidetyöpajojen tuloksena maahanmuuttajanuoret tekevät pienimuotoisia esityksiä vanhainkoteihin. Tarkoituksena on tuoda vanhusten ja syrjäytyneiden nuorten maailmat konkreettisesti lähemmäksi toisiaan ja tutustuttaa osapuolet toistensa elämään.

Formaattia testattiin loppuvuodesta 2013 Kallvikin nuorisotalon nuorten kanssa.

“Työntekijätyöpajat” eli maahanmuuttajatyöntekijöiden työhyvinvointityöpajat: Työyhteisöissä, joissa merkittävä osa työntekijöistä on maahanmuuttajia/useasta erilaisesta kulttuurista, on omanlaisensa asiat, joita ottaa työhyvinvointipäivinä ja arjen ongelmatilanteissa huomioon. Moni toimija tarjoaa erilaista työhyvinvointivalmennusta ja ryhmähengenluomispaketteja, mutta etc.:llä on vahva tieto-taito-osaaminen maahanmuuttajien erityistarpeiden huomioon ottamisessa ja eri kulttuureiden kohtaamisessa.

Lisäksi etc. hyödyntää työpajametodia taiteellisen työn osana soveltuvissa produktioissa.

Toteutuneet työpajat:

Tarina teatterissa- Emigrant hotel työpaja
17-18.4.2010 Teatteri Takomossa
Yhteistyökumppani Kansan Sivistysliitto

Villa Sture työpaja alkoholikuntoutujille #1
27.3.-24.4.2013
Villa Sture työpaja alkoholikuntoutujille #2
28.8.2013-9.10.2013
Alfred Kordelinin säätiön tuella

Teatterityöpaja maahanmuuttajanuorille Kalalahden nuorisotalossa
23.10.-18.11.2013, Kallalahden nuorisotalo
Yhteistyökumppani Kallahden nuorisotalo, Taiteiden edistämiskeskuksen avulla