IN BETWEEN. SUBSTANTIVE.

a performance without a performer. an installation about bicultural identity.

 

In between / ɪnbɪˈtwiːn/
1.a person or thing that is between two extremes, two contrasting conditions, etc.
2.a person who handles the intermediary steps, as in a manufacturing or sales process.
3.being between one thing, condition, etc., and another.
4.situated in an intermediary area or on a line or imaginary lineconnecting two points, things
Substantive /ˈsʌbst(ə)ntɪv/
1: having substance : involving matters of major or practical importance to all concerned substantive discussions among world leaders
2: considerable in amount or numbers : substantial made substantive progress
3: real rather than apparent : firm need substantive evidence to prove her guilt; also : permanent, enduring
: belonging to the substance of a thing : essential
: expressing existence the substantive verb is the verb to be
4: having the nature or function of a noun a substantive phrase
: relating to or having the character of a noun or pronominal term in logic
5: creating and defining rights and duties substantive law — compare procedural
6: requiring or involving no mordant a substantive dyeing process
7: being a totally independent entity

 

IN BETWEEN. SUBSTANTIVE. on dokumentaarinen installaatio, joka käsittelee äänen ja kuvan kautta kahden kulttuurin identiteettiä. Installaatiossa kuullaan useiden eri ihmisten omakohtaisia kokemuksia elämästä kahden kulttuurin välissä. Installaatio on romanian-unkarilaisen David Kozman identiteettiä tutkivan trilogian viimeinen osa ja käsittelee tilaa, joka sijaitsee identiteettien välissä.

“Olen kahden kulttuurin kasvatti, joka asuu kolmannen kulttuurin valtapiirissä. Vasta kun muutin nykyiseen asuinpaikkaani Helsinkiin, onnistuin hyväksymään ne kulttuuriset identiteetit, joiden välissä olin elänyt aiemmin, ja joiden olin kokenut olevan antagonisteja keskenään. Syntyessään jokainen saa kansalaisuuden, mutta tuleeko syntymäpaikasta ihmisen koti vai sijaitseeko koti kulttuurissa? Mitä jos ihminen ei koe samaistuvansa ympäröivään kulttuuriin? Mitä jos ihmisellä on kaksi kansalaisuutta, joiden kulttuurit ovat osin konfliktissa keskenään? Vaikuttaako kansalaisuus ja kansalaisuuden vaihtuminen ihmisen identiteettiin? Millainen on välissä olemisen kokemus? Olen halunnut tutkia tämänkaltaisia kysymyksiä”, sanoo ohjaaja David Kozma ja jatkaa:

“Installaation aihe on tärkeä, koska elämme hetkessä, jossa kansallisuudet, niihin kuuluminen ja ei-kuuluminen ovat nousseet taas esiin yhteiskunnallisessa keskustelussa. Nationalismi ja rasismi ovat nostaneet päätään Suomessa ja Euroopassa. Maailmassa on jatkuvasti konflikteja, joissa ovat vastakkain yhä uudestaan me ja muut. Eurooppa etsii omaa kulttuuri-identiteettiään monella tasolla ja sen keskellä olemme myös me, joiden kulttuuri-identiteetti indentifioituu kahteen tai useampaa kulttuuriin: Me, jotka olemme kokeneet olevamme väärässä joukkueessa; me, jotka puhumme useaa äidinkieltä; me, jotka olemme ehkä eniten pulassa silloin kun nationalismilla yritetään vahvistaa kansallisidentiteettiä; me, jotka kuulumme monen paikkaan ja emme minnekään. Tai jonnekin sinne väliin.”

 

Avajaiset 09.01.2019 klo 18:00-19:30

Näyttely: 10.-30.1.2019

Paikka: Kulttuurikeskus CAISA ( huom!!! osoite Kaikukatu 4, Helsinki )

 

Käsikirjoitus, ohjaus ja kuvaus: David Kozma

Dramaturgi Mina Laamo

Äänisuunnitelija Romulus C.

Videolavastus Harri Vähänissi

Äänet: Geoffrey Erista, Mona Kortelampi, Maija Paunio, Sara Sulander, Yuko Takeda

 

Aiemmat trilogian osat: Selli (2015) ja Greetings from Zoongary. Zoorope (2017)

 

Installaatiota ovat tukeneet: