European theatre collective eli etc. on vuonna 2007 perustettu kansainvälinen teatterikollektiivi. Yhdistyksen kotipaikka on Suomi. Etc:n jäsenet ovat joko maahanmuuttajataustaisia taiteilijoita tai suomalaisia taiteilijoita, jotka ovat opiskelleet ja työskennelleet pitkään ulkomailla.

Etc. hyödyntää ryhmän uniikkia taustaa kaikessa toiminnassaan. Vuosien varrella toiminnan fokus on muuttunut kansainvälisestä esitystoiminnasta Suomessa tapahtuvaan, monikulttuuristen taiteilijoiden työmahdollisuuksien kehittämiseen sekä muualta Suomeen muuttaneiden taiteilijoiden osaamisen esille tuontiin ja hyödyntämiseen suomalaisella taidekentällä.

Etc. tuottaa vuosittain omia esityksiä sekä järjestää työpajatoimintaa erilaisille erityis- ja pienryhmille. Etc.:n taiteellisen- ja koulutustoiminnan tekee erityiseksi ryhmän monikulttuurinen tausta. Vastaavanlaisia toimijoita ei tällä hetkellä Suomessa ole.

European theatre collective – toiminnan muodot

1; Maahanmuuttajataustaisten taiteilijoiden ammattilaisverkosto: Vahvistaa ja kehittää Suomeen muualta muuttaneiden ammattitaitelijoiden verkostoa, luoda työmahdollisuuksia ja tätä kautta rikastuttaa suomalaista taidekenttää.

2; Teatterilähtöinen tarinankerrontatyöpajatoiminta: Etc. kehittää erilaisille erityisryhmille suunnattuja, eri kulttuuritaustaisia teatteriammattilaisia työllistäviä tarinankerrontatyöpajoja, joissa teatterin ja tarinan kertomisen kautta tutkitaan omia valintoja ja niiden tuomia seurauksia vaihtamalla kokemuksia ja tarinoita ja näin edistetään positiivista kommunikaatiota ja vuoropuhelua erilaisten ihmisten välillä. Lisätietoja työpajatoiminnasta löytyy sivujen ”Työpajat”-osiosta.

3; Esitystoiminta: Etc. tuottaa ja toteuttaa omia näytelmiä hyödyntäen monikulttuurista taustaansa. Ajankohtaiset esitykset sekä esitysarkisto löytyvät sivujen ”Produktiot”-osasta.