Addiction

 

Useimmiten konfliktialueet yhdistetään sodan runtelemiin alueisiin. Konflikti ja siitä aiheutuva ja sen aiheuttama väkivalta on näkyvää ja ilmeistä. Yleensä siviiliväestö ja sivulliset joutuvat suurimmiksi kärsijöiksi sen tapahtuessa. Näissä tapauksissa termi konfliktialue tuottaa selkeää havaintomateriaalia ja todisteita, eikä kaipaa tarkentavia selityksiä tai kuvauksia. On myös paikkoja, alueita jotka ensi havainnolta ja näkemältä ovat säästyneet edellä kuvatun kaltaisten konfliktialueiden väkivallalta ja tuholta. Näiden hyvinvoivan ulkokuoren alta löytyy kuitenkin yhtä repiviä ja hyökkääviä voimia, jotka aiheuttavat samanlaista tuhoa kuin sotatantereilla tapahtuva väkivalta.    Domestic violence

Tämän näkemyksen kautta maailmaamme voidaan tarkastella karttana joka ei ainoastaan kerro meille ilmiselviä väkivallan alueita vaan myös paljastaa tuhoja ja tapahtunutta vahinkoa näiden alueiden ulkopuolella. Tällöin koko historiankirjoitus voidaan kirjoittaa ja tulkita väkivallan ja konfliktien aiheuttamana ja tahraamana tarinana.

Meidän tulisikin tulkita maailmaa kaiken läpäisevänä ja kattavana väkivallan alueena, jonka vaikutus on pureutunut teatteritaiteeseen asti. Tällöin kyseisen ilmiön vaikutukset tallentuvat ja tarkentuvat tapahtuneiksi selkeimmin juuri ihmiskehossa.

Katso: Body as a conflict zone trailer

Demo #1 Kulttuurikeskus Caisassa 14.05.2016

Työryhmä: Davide Giovanzana, David Kozma, Anastasia Trizna, Petra Haapio, Jamie MacDonald ja Marc Dillon.

 

Geography of the body